Birch Sap-Laboratory

Laadulla on väliä - mistä tunnistat laadukkaan koivunmahlan?

Koivunmahla on ainutlaatuinen ja erittäin herkkä luonnontuote, jonka teollinen valmistaminen vaatii ammattimaista laadunvalvontaa ja huippuunsa virtaviivaistettua tuotantoprosessia. Pilaantuneen mahlan tunnistaa tunkkaisesta mausta, myöhemmin myös sameudesta ja jopa vastenmielisestä hajusta. Mutta mistä tiedät, milloin mahla on aidosti laadukasta?

Lue miten Nordic Koivu on ratkaissut herkästi pilaantuvan koivunmahlan puhtauteen, luonnonmukaisuuteen ja ympärivuotiseen säilyvyyteen liittyvät haasteet. 

 

Ainutlaatuinen koivunmahla 

Koivunmahla on yksi maailman herkimmistä luonnon itsensä tuottamista tuotteista, jonka teollisessa tuotannossa onnistuvat vain harvat. 

Herkän ja nopeasti pilaantuvan tuotteen mahlasta tekee se, että se toimii poikkeuksellisen tehokkaana ja nopeana kasvualustana erilaisille ilmasta ja ihmisistä tuleville mikrobeille, bakteereille, hiivoille ja homeille. Pilaantuneen ja laadullisesti huonon mahlan tunnistaa tunkkaisuudesta, sen jälkeen sameudesta sekä vastenmielisestä hajusta. Nämä edellä mainitut piirteet viestivät kaikki mahlan erittäin korkeista mikrobitasoista. 

Mahlan virratessa “suljettuna” puussa, se on vielä täysin puhdasta. Heti puusta ulos tullessaan, mahlan “kimppuun hyökkäävät” kuitenkin erilaiset ympäristömikrobit, jotka alkavat välittömästi lisääntymään siinä. Hiivojen, bakteerien ja homeiden lisääntyminen mahlassa on sitä pienempää, mitä lyhyemmän aikaa se ympäristölleen altistuu.  

Mahlan keruussa ja teollisessa valmistuksessa onkin kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että ainutlaatuinen ja herkkä mahla ei pääse missään vaiheessa prosessia kontaminoitumaan. 

Tästä tunnistat laadukkaan koivunmahlan!

Kun puhumme Nordic Koivulla mahlan laadusta, tarkoitamme sillä ennen kaikkea sitä, miten puhdasta, luonnonmukaista ja säilyvää koivunmahla on. Laatuun vaikuttaa oleellisesti myös se, miten mahlan koko keräys- ja tuotantoprosessi on järjestetty ja miten sitä valvotaan. 

Tavallisen kuluttajan tai juoma- tai kosmetiikkateollisuuden asiantuntijan on hyvä miettiä seuraavia asioita arvioidessaan koivunmahlan laadukkuutta ja valmistajan toimintamalleja:  

Onko mahla varmasti puhdasta ja mistä se tulee? 

Koivunmahlan puhtauteen liittyy useita asioita: Onko koivikon maaperä puhdas ja missä se sijaitsee? Miten herkästi kontaminoituvaa mahlaa käsitellään? Miten mahlaa valvotaan aina keruusta kaupan hyllylle tai teollisuuden asiakkaalle asti?

Mahla koostuu pääasiallisesti vedestä, jota koivu imee juurillaan maaperästä. Mikäli maaperä, jossa koivu kasvaa on saastunutta tai sisältää paljon teollisuudesta, lannoituksesta tai asutuksesta johtuvia raskasmetalleja, vaikuttaa se luonnollisesti myös mahlan puhtauteen. Mahlan keruussa on myös kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että herkästi pilaantuva mahla ei pääse missään keräys- ja pakkausprosessin vaiheessa kontaminoitumaan eli keräämään itseensä ympäristöstä tulevia haitallisia mikrobeja, bakteereita ja homeita. 

Tärkeimpiä Nordic Koivun koivunmahlan puhtauteen vaikuttavia tekijöitä ovat Suomen puhdas maaperä, mahlan jäljitettävyys, huippuunsa viritetty automaattinen keräysjärjestelmä sekä Nordic Koivun kehittämä ainutlaatuinen laadunvalvonta ja jäljitettävyys. Tarkan omavalvonnan ansiosta Nordic Koivu pystyy jäljittämään jokaisen mahlaerän aina tiettyyn Pohjois- Karjalassa sijaitsevaan keräyskoivikkoon saakka. Ainutlaatuinen ja siksi liikesalaisuuden piiriin kuuluva automaattinen keräysjärjestelmä on tarkasti virtaviivaistettu kokonaisuus, joka on suunniteltu minimoimaan kontaminoitumisen riski. 

Onko mahla luonnonmukaista?

Mahla on laadultaan parhaimmillaan juuri sellaisenaan kuin puu sen antaa, eli kun siihen ei lisätä mitään ylimääräistä. Nordic Koivun koivunmahla on harvinaista juuri sen vuoksi, että siihen ei lisätä sokeria, säilyvyyttä edistäviä lisäaineita, väriaineita tai keinotekoisia makuaineita. Tämä tarkoittaa sitä, että Nordic Koivun koivunmahla on täsmälleen samaa elinvoimaista vettä, mitä koivu itsekin käyttää kasvunsa käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. 

Nordic Koivun koivunmahlan luonnonmukaisuus ja luomulaatu todennetaan noudattamalla tiukkoja EU:n luomusertifikaatin edellyttämiä tuotantoa, jalostusta, kuljetusta ja varastointia koskevia ehtoja. Koivikot ja kaikki tuotantoprosessin vaiheet tarkistetaan ja varmennetaan ulkopuolisten viranomaisten puolesta joka vuosi. Todisteena luonnonmukaisuudesta ja luomusertifikaatista, Nordic Koivun pakkauksissa kulkee mukana vihreä lehtimerkki

Miten mahlan säilyvyys ollaan ratkaistu?

Mitä pidempi viive mahlan keruusta on tuotantolaitosten puhdastiloihin ja aseptisiin säiliöihin, sitä kauemmin mikrobit ehtivät mahlassa kasvaa ja lisääntyä. Herkän pilaantuvuutensa takia koivunmahlan säilyvyys on ollut jo pitkään alan toimijoiden suurin haaste.

Monet toimijat ovat päätyneet ratkaisemaan haasteen joko lisäämällä mahlaan säilyvyyttä edistäviä lisäaineita (E-koodit) tai pakastamalla mahlan mahdollisimman pian keruun jälkeen. Molemmat ratkaisut heikentävät kuitenkin merkittävästi mahlan luonnonmukaisuutta,  mikrobiologista puhtautta eli mahlan kokonaislaatua sekä vaikeuttavat mahlan jatkojalostamista esimerkiksi juoma-tai kosmetiikkateollisuudessa. 

Mahlan säilyvyyden salaisuus piilee kokonaisprosessin nopeudessa, hygieniatasossa ja laadunvalvonnassa. Nordic Koivun pitkäjänteisesti suunnittelema ja kehittämä tuotantoprosessi varmistaa, että mahla pysyy lähes sellaisenaan kuin puu sen on itse valmistanut, ilman tarvetta lisäaineille tai edes mikrobiston kasvun hetkellisesti pysäyttävälle pakastamiselle. Pakastaminen ei nimittäin poista tai tapa haitallisia mikrobeja, vaan ne jatkavat kasvuaan välittömästi kun mahlaa aletaan sulattamaan. 

Laboratory facilities
Yksityiskohtainen laadun valvonta varmistaa sen, että Nordic Koivun koivunmahla säilyy laadukkaana

Nordic Koivun laadunvalvonta käytännössä

Huolellinen ja yksityiskohtainen laadun valvonta varmistaa sen, että Nordic Koivun koivunmahla säilyy laadukkaana ja kontaminoitumisen riskit ovat minimoitu jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Nordic Koivu mittaa ja valvoo omassa laboratoriossaan mahlan puhtautta aina keruusta siihen asti kunnes pakatut pullot, tetrat ja aseptiset säiliöt ovat lähteneet matkaan tehtaalta.

Omavalvonnan lisäksi yritys lähettää eri tuotantoprosessin vaiheista otettuja mahlanäytteitä myös ulkopuolisille laboratorioille varmistaakseen mahlan kokonaisvaltaisen laadun ja koostumuksen. Jokainen mahlaerä pidetään karanteeninomaisessa tilassa aina siihen saakka, kunnes erän näytteiden tulokset ovat valmistuneet. 

Mahlanäytteiden testaamisen lisäksi Nordic Koivulla huolehditaan luonnollisesti siitä, että kaikki tuotantotilat, jossa mahlaa käsitellään ovat puhtaita. Puhdastilojen pinnat, linjastot ja ilma testataan huolellisesti päivittäin. Myös henkilökunnan hygieniatasoa valvotaan mm. ottamalla sorminäytteitä säännöllisin väliajoin.

Nordic Koivu edellyttää korkeaa hygieniatasoa myös tavarantoimittajiltaan. Mahlan keräykseen, pakkaamiseen ja varastointiin valitaan vain ja ainoastaan erittäin korkean hygieniatason materiaaleja, jotka eivät altista herkkää mahlaa materiaaleista tuleville mikrobeille. 

Tutustu Nordic Koivun laadukkaaseen koivunmahlaan! 

Suurin osa Nordic Koivun tuottamasta koivunmahlasta viedään ulkomaille, jossa sitä myydään sellaisenaan juotavaksi pulloissa ja tetroissa. Pohjois – Karjalan koivikoiden mahlasta tehdään myös erilaisia juoma- ja kosmetiikkateollisuuden tuotteita etenkin Japanin, Kiinan ja Keski-Euroopan markkinoille.

Suomessa Nordic Koivun koivunmahlaa on saatavilla useiden jälleenmyyjien kautta pulloissa sekä kesän 2021 aikana, myös tetroissa.

 

Käy lukemassa lisää Nordic Koivusta, koivunmahlasta ja sen valmistumisesta  blogissa!