GB FI FR DE JP KR RU

Sertifikaatit

Nordic Koivu Oy noudattaa toiminnassaan tehokasta elintarvike- turvallisuuden hallintajärjestelmää ja on FSSC 22000 -sertifoitu.

Luomu-merkki

Nordic Koivu koivunmahla on todistetusti ja tutkitusti luomua. Nordic Koivu koivunmahla käyttää Suomen Elintarvikeviraston / Finfood LUOMUN luomu-merkkiä.

Luomussa pyritään siihen, että luonto pysyy puhtaana ja elinvoimaisena ja että elintarvikkeet valmistetaan mahdollisimman luonnonmukaisesti käyttäen hyväksi luonnon omia menetelmiä. Luomu-tuotteet ovat turvallisia. Luomun periaatteet toteutuvat käytännössä siten, että luomuelintarvikkeiden tuotannolle on luotu tuotantoehdot, joihin kaikki luomutoimijat sitoutuvat ja joiden noudattamista valvotaan.

Joutsenlippu

Nordic Koivu koivunmahlalla on Hyvää Suomesta joutsenlipun käyttöoikeus. Nordic Koivun koivunmahla on sataprosenttisesti suomalaista ja tuote on valmistettu Suomessa.

UNESCOn Ihminen ja biosfääri –ohjelma (MaB), Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on yksi UNESCO:n maailmanlaajuisen Man and Biosphere -ohjelman (MaB) tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisalueista. Alueita on 669 yhteensä 120 maassa. Biosfäärialuetoiminnalla luodaan ja edistää kestävän kehityksen käytäntöjä, joilla on merkitystä paikallisesti, alueellisesti ja myös kansainvälisesti.

Nordic Koivu Ltd on mukana Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppanuusverkostossa, joka nostaa esille hyviä kestävän kehityksen alueellisia käytäntöjä ja toimijoita. Nordic Koivu käyttää esimerkillisen kestävästi, monipuolisesti ja innovatiivisesti paikallista koivua maailmanlaajuisessa liiketoiminnassaan. Koivikot ovat tärkeitä myös karjalaisessa kulttuurissa.

FSSC22000
Luomu- ja Joutsenmerkki
Tutustu koivumahlaan