Kunnan elinvoima tukee yritysten kasvua – mahlantuotannon edelläkävijä Nordic Koivu Oy arvostaa yrittäjäystävällisyyttä

Viime vuosina kunnissa on yhä enemmän korostettu elinvoimatehtävän tärkeyttä perinteisten palveluiden tuottajan ja elinkeinopolitiikan toteuttajan roolien ohessa.

Näin on myös Tohmajärvellä, missä kunta toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa. Kunnassa ymmärretään, että yritykset tuottavat verotuloja ja erikoispalveluja. Toisaalta kunnan tarjoamat hyvin toimivat peruspalvelut ovat tärkeitä, jotta yritykset saavat rekrytoitua työntekijöitä.

Tohmajärvi on maailman johtavan koivunmahlan tuottajan Nordic Koivu Oy:n kotipaikka. Toimitusjohtaja Arto Korhonen sanoo, että kunta on yritykselle merkittävä yhteistyökumppani.
– Tohmajärven kunnassa ymmärretään, miten tärkeä rooli yrityksillä on. Kunta on pidettävä elinvoimaisena, jotta ihmiset voisivat asua ja työskennellä täällä. Tohmajärvellä on hyvä vire, täällä on hyvät ulkoilualueet ja kaunista luontoa, hyvää kulttuuria ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lapsiperheistä pidetään hyvää huolta, ympäristö on turvallinen.

Tohmajärven kunnan kehittämispalvelut yhdessä Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI Oy:n kanssa tarjoaa tukea yrittämisen kaikissa vaiheissa. Yrittäjille on tarjolla runsaasti tilaa ja mahdollisuuksia. Tohmajärven sijainti on logistisesti hyvä ja palvelut pelaavat. Kunnalla on runsaasti hyviä asuintontteja eri puolilla kuntaa, myös valmiita taloja löytyy.

Yksi Tohmajärven kunnan valttikortti on Niiralan raja-asema – ei pelkästään rajanylityspaikkana, vaan myös sen mukanaan tuoman liikenteen vuoksi. Vuonna 2019 rajan ylitti n. 1,2 miljoonaa henkilöä. Ihmisvirrasta asiakkaiden pysäyttäminen Tohmajärven paikallisten palveluiden ääreen olisi Tohmajärvelle suuri mahdollisuus.

Kunnan vetovoima helpottaa rekrytointia

Luottamuksen rakentaminen ja avoin toiminta kunnan kanssa on yrittäjille ensiarvoista. Yritykset arvostavat positiivista ja yrittäjäystävällistä toimintaympäristöä. Toisaalta väestön väheneminen ja palveluiden heikkeneminen ovat vaaratekijöitä yritysten rekrytointimahdollisuuksille.

Nordic Koivulla on töissä hyvin erilaisia ammattilaisia. Työmahdollisuudet ovat vahvasti sesonkiluontaisia, tehtäviä on mm. tuotannossa, varastoinnissa ja mahlankeräyksen valmistelussa. Uudet työntekijät oppivat yleensä vaivatta työssä vaadittavat taidot. Muualta muuttavien työntekijöiden saantiin vaikuttavat työtehtävien ohella paikkakunnan imago ja palvelut.

Elinvoiman onnistunut kehittäminen on ikään kuin positiivinen kasvun kierre, jossa työllisyystilanteen parantuminen kasvattaa kunnan verokertymää ja antaa edellytykset viihtyisän ympäristön rakentamiselle ja toimiville julkisille palveluille. Nämä puolestaan lisäävät paikkakunnan vetovoimaisuutta ja tukevat yritysten kasvua ja osaavan työvoiman saatavuutta paikkakunnalle.

Mahlasesonki on kiivaimmillaan

Nordic Koivu Oy tuottaa laadukasta koivunmahlaa valmiina kuluttajatuotteena sekä aineosaksi juoma- ja kosmetiikkateollisuuteen. Mahla on puhdas mutta herkkä luonnontuote, joka Nordic Koivun innovaatioilla saadaan kerättyä teollisessa mittakaavassa korkealaatuisena ja sille saadaan pitkä säilyvyys ilman lisä- tai säilöntäaineita.

Tämän vuoden mahlasesonki on hyvässä vauhdissa. Raaka-aineena koivunmahla on maailmalla jo hyvin tunnettu ja kiinnostava.
– Meillä on tuotanto käynnissä suunnitelmien mukaan. Tuotannostamme 98 % menee vientiin. Valmistamme kuluttajatuotteitakin, mutta pääosin palvelemme juoma-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden tarpeita, kertoo Arto Korhonen.

Teollinen tuotanto voi menestyä ”maaseudulla”

Metsä on Tohmajärven kaltaiselle maaseutukunnalle arvokas ja vaalittava luonnonvara, ja metsästä Nordic Koivukin ainutlaatuisen raaka-aineensa hankkii. Arto Korhosen mukaan käsitteestä ”maaseutu” tulee turhan helposti mieleen ainoastaan maa- ja metsätalous.
– Maaseutuun liittyy mielikuvissa metsät, pellot ja maatilat, vaikka yhtä hyvin näillä main voi tehdä teollista tuotantoa, Korhonen muistuttaa.

– Yrittäjän pitää uskoa itseensä ja viedä asioita eteenpäin. Oleellista on, että kokonaisuus toimii kaikki sidosryhmät mukaan lukien. Pankkien, ELY-keskuksen ja muiden yrittäjien kanssa toimivien tahojen pitää liikkua yrityskentällä, yhteyksien ja yhteistyön on oltava kunnossa.

Lue koko artikkeli täältä